22 days ago - req16119

Bouwkundig Expert (Competence Manager)

Other corporate functions

Facility management

In a nutshell

Location

Veldhoven, Netherlands

Team

Other corporate functions

Experience

3-7 years

Degree

Bachelor

Job Category

Facility management

Travel

No

Introductie

Ben jij gefascineerd door de toepassing van bouwkunde en architectuur binnen de high-tech industrie? ASML’s Corporate Real Estate department is op zoek naar een bouwkundig competence manager, die kennis koppelt aan een visie op het gebied van bouwkunde, en zo eisen stelt en standaarden bepaalt voor nieuwbouw, verbouw en technisch beheer gedurende de levensduur van onze assets, en hiermee onze productontwikkeling en productie optimaal ondersteunt.

De Uitdaging

ASML heeft een wereldwijde vastgoed-portfolio. De grootste productiefaciliteiten zijn gevestigd in Veldhoven met duizenden vierkante meters vloeroppervlak aan cleanrooms, testruimten, kantoren, utiliteiten, parkeergarages en algemene functies zoals restauratieve-, vergader- en ontspannings-faciliteiten.

Onderhouds-, projecten-, werkplek- en facilitaire beheerprocessen die door CRE worden uitgevoerd, hebben betrekking op de zeer complexe (cleanroom) productiegebieden.

Als bouwkundig competentie manager bij ASML ben je kennisdrager en functioneel eigenaar van de bouwkundige assets. Je bent lokaal en wereldwijd verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en standaarden op het gebied van deze bouwkundige assets. De standaarden van bouwkundige assets t.b.v. het gebouw casco met zijn afwerkingen zijn omschreven in de Civil and Architectural Engineering Design Guidelines. Als bouwkundig competence manager bepaal je ook de prestatie-eisen van de bouwkundige inbouwpakken (wanden, vloeren, plafonds van verschillende gebruiksfuncties). Deze standaarden zijn beschreven in de Area Specifications. Gedegen bouwkundige (materiaal-)kennis is van belang.

Je maakt onderdeel uit van een competence team met daarin collega’s die kennisdrager zijn binnen verschillende vakgebieden. Dit team van experts stelt eisen aan en geeft advies over kritische assets.

Door middel van studies en onderzoeken werk je aan een strategisch masterplan om ervoor te zorgen dat de bouwkundige assets betrouwbaar zijn, voldoen aan wetgeving en andere eisen, en waar noodzakelijk geoptimaliseerd worden. Dit masterplan is gebaseerd op de strategische pilaren van Corporate Real Estate (CRE): Safety, TCO (Total Cost of Ownership), Flexibility, Business Alignment, Wellbeing en Sustainability.

In business kritische gebouwen is de betrouwbaarheid van de bouwkundige assets ook van belang voor de verzekerbaarheid van het gebouw. De verzekeringsstandaarden bevatten strenge bouwkundige eisen. Als bouwkundig competence manager zorg je ervoor dat deze standaarden toegepast worden in projecten en of dat een gelijkwaardig niveau onderbouwd en aangetoond wordt.

Als bouwkundig competence manager is het belangrijk naast de fysieke assets ook naar het volledige gebouw en de relatie tussen gebouwen onderling te kijken. Je bepaalt en beoordeelt in samenwerking met externe adviseurs de strategie voor de gebouw-constructie; in samenwerking met EHS en de competence manager voor brandveiligheidssystemen de totale gebouw-brandveiligheid; en in samenwerking met de competence manager HVAC de bouwfysische uitgangspunten.

Functieomschrijving

Wereldwijd:

 • Verantwoordelijk voor het definiëren van de strategie, het beleid en standaarden met betrekking tot de prestatie-eisen van de bouwkundige assets en gebouwen als onderdeel van een global asset management plan, en in Engineering Design Guidelines en Area Specifications.
 • Bouwkundig kennisdrager die zorg draagt voor een wereldwijde toepasbaarheid van de standaarden. Samen met de regionale experts moet er gekeken worden naar een juiste vertaling/toepassing van de eisen, met inachtneming van culturele aspecten en lokale wet- en regelgeving. Kennisuitwisseling met regionale experts is daarvoor van belang.
 • Verantwoordelijk voor de prestatie-eisen van de bouwkundige assets waarmee veiligheid, kwaliteit en bedrijf continuïteit geborgd wordt. Dit omvat risico’s inzichtelijk maken en managen, en kostenbewust de asset-prestatie verbeteren. Hierbij wordt uiteindelijk de optimale balans tussen risico, prestatie en kosten nagestreefd.
 • Verantwoordelijk voor het continu verbeteren van het gebruik, de levensduur, de veiligheid, duurzaamheid, de betrouwbaarheid en het kostenniveau van de bouwkundige assets.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het strategisch masterplan
 • Verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van (haalbaarheid)studies met als doel het vergroten en optimaliseren van prestaties en functionaliteit van onze gebouwen, ondersteund door analyses, berekeningen en advies door externe experts, gevolgd door het initiëren van daaruit voortvloeiende (ver)bouwprojecten.
 • Naast de wereldwijd opgestelde standaarden (Engineering Design Guidelines en Area Specifications) ben je in Nederland verantwoordelijk als functioneel eigenaar voor het opstellen en beheren van de brandveiligheidsdocumenten en het constructie-dossier van alle gebouwen.
 • Beoordeel je of wijzigingen aan gebouwen en bouwkundige assets gebeuren binnen de gestelde wet- en regelgeving, ASML-standaarden en verzekeringsafspraken. Daarnaast beoordeel je of wijzigingen impact hebben op het gebruik van de gebouwen en het terrein.
 • Betrokken tijdens de gehele lifecycle van een gebouw:
  - Ondersteuning aan nieuwbouw- en renovatieprojecten door het opstellen van een bouwkundig eisenpakket, risico assessments, ontwerp reviews om samen met het project tot het beste resultaat voor ASML te komen.
  - Ondersteuning aan onderhoud door als functioneel eigenaar samen met het technisch beheer en onderhoudsteam het vereiste onderhouds-niveau te bepalen zodat de betrouwbaarheid van bouwkundige assets geborgd blijft.
  - Bij sloop ondersteunt de functioneel eigenaar de strategie in relatie tot duurzaamheid en risico’s voor ASML.

Opleiding

HBO of WO Bouwkunde of vergelijkbaar

Ervaring

 • Minimaal 5-7 jaar relevante werkervaring.
 • Brede kennis van architectuur en bouwkunde, bv constructief, materialen, brandveiligheid, bouwfysica en Nederlandse wet- en regelgeving zoals het Bouwbesluit.

Persoonlijke eigenschappen

We zoeken een enthousiast teamlid, die zich de komende jaren met energie en toewijding wil inzetten voor het ontwikkelen en neerzetten van een sterk CRE Competence & Quality team.

 • Goed ontwikkelde analytische vaardigheden
 • Vertrouwd met het delegeren van taken en verantwoordelijkheden en het verkrijgen van steun
 • Vaardig in complexe situaties
 • Gestructureerd, ook in een omgeving van chaos en druk
 • Vooruitdenkend en plannend
 • Loyaal en eigenaarschap nemend
 • Ondernemend, gericht op besluitvorming en resultaten
 • Bewezen strategisch denkend, innovatie stimulerend
 • Uitstekende communicatie- en advies-vaardigheden
 • Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal

Overige informatie

We nemen alleen sollicitaties via het systeem in proces. Graag een motivatiebrief bij de sollicitatie toevoegen.