13 days ago - req16200

Contract & Supplier Manager Asset Maintenance

Other corporate functions

Facility management

In a nutshell

Location

Veldhoven, Netherlands

Team

Other corporate functions

Experience

3-7 years

Degree

Bachelor

Job Category

Facility management

Travel

No

Introduction

Heb je ervaring met het managen van een complex veld aan leveranciers en contracten op het gebied van hard services/technisch onderhoud? En werk je graag in een snel veranderende, dynamische en complexe omgeving?

Het Contract & Supplier Managers team van Corporate Real Estate – Facilities &Maintenance is verantwoordelijk voor het beheer van de supply chain die de uitbestede diensten van Asset Maintenance levert.

Job Mission

De taak van de Contract & Supplier Manager is het optimaliseren van de supply chain en partnerships met leveranciers die de CRE F&M uitbestede diensten leveren op het gebied van Asset Maintenance. Zo draagt je bij aan een consistente set van gebruiksvoorzieningen voor fysieke assets, gebouwen, terreinen en diensten voor ASML. Samen met de andere Contract & Supplier Managers ben je verantwoordelijk voor het beheren van de volledige contractportefeuille van hard services/asset maintenance van CRE en zorg je voor afgestemde, consistente, afgestemd voor gebruik, Agile en toekomstgerichte diensten met leveranciers, in overeenstemming met de prestatie eisen en in lijn met de financiële verwachting. In dit verband zijn vier belangrijke aandachtsgebieden van belang; professionele inkoop, professioneel contractmanagement, performance management en leveranciersmanagement. Het domein waar je gaat werken is verantwoordelijk voor verschillende soorten hard services, zoals civiele techniek, mechanische installaties (bijv. HVAC), gassen, procesvoorzieningen, elektrische installaties etc.

De Contract & Supplier Manager zorgt voor effectieve en succesvolle partnerrelaties, ontwikkelt sourcingplannen en is verantwoordelijk voor het operationaliseren van de strategische doelstellingen door sterke contracten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het implementeren, bewaken en beheren van de contracten en daaruitvoortkomende resultaten/prestaties. Je werkt voornamelijk op strategisch en tactisch niveau om best passende sourcingstrategieën te ontwikkelen, de beste leveranciersstrategieën te waarborgen, contractmanagementprocessen in te bedden, tenders uit te voeren en een sterke contractuele basis met leveranciers te leggen. Daarnaast speel je een belangrijke rol bij het opzetten van het nieuwe contractmodel in Veldhoven, op basis van output- en partnershiprelaties, en draag je bij aan ontwikkelingen als Predictive maintenance, BIM en Smart analytics.

De rol van de Contract & Supplier manager is een wereldwijde rol, maar met de nadruk op Veldhoven, de grootste productiefaciliteit van ASML wereldwijd. Onderhouds-, projecten-, werkplek- en facility managementprocessen uitgevoerd door CRE zijn gerelateerd aan de zeer complexe (cleanroom) productieruimtes waar meerdere installaties en nutsvoorzieningen zijn geconfigureerd om samen te werken en te onderhouden om de bedrijfscontinuïteit en productieprocessen te ondersteunen en te waarborgen. Daarnaast faciliteert de campus in Veldhoven dagelijks een aansprekende werkomgeving voor +/- 12.500 medewerkers. ASML heeft wereldwijd verschillende andere productiefaciliteiten en kantoren. Je stelt ook de standaarden en processen voor andere sites vast om ervoor te zorgen dat er een uniforme en wereldwijde contractbeheer- en prestatiestructuur is.

Job Description

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Wereldwijd verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een sterk wereldwijd raamwerk voor CRE F&M sourcing, supplier, contract en performance management door onder andere het opzetten van rapportagesystemen voor financiële en output performance, sterke contract management processen, uitgaven- en prestatieanalyses en sourcingstrategieën.
 • Ondersteun lokale sites door professionele inkoop-, contract- en leveranciersbeheerstrategieën en -processen vast te stellen.
 • Lokaal verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende contracten, sourcingstrategieën, het uitvoeren van aanbestedingen, het optimaliseren van contracten en het ontwikkelen van contractmanagementkaders voor de CRE F&M producten, diensten en nutsbedrijven. Hiervoor werk je samen met specialisten van hard services en Asset Managers.
 • Lokaal beheren van de leveranciersrelaties met als doel duurzame en betrouwbare partnerschappen tot stand te brengen die leveranciers stimuleren om hun producten en kwaliteit te ontwikkelen om bij te dragen aan de CRE F&M-doelstellingen.
 • Lokaal verantwoordelijk voor het beheer van het jaarplanproces met leveranciers waarin de dienstverlening en het toegewezen budget voor elk jaar wordt uitgewerkt of het proces van contractverlenging en herontwerp van bestaande contracten om de best passende contractuele overeenkomst voor ASML te garanderen.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een uitgebreid systeem voor prestatiemanagementstatistieken om de prestaties en naleving van leveranciers te monitoren en een systeem voor structurele financiële analyse om de leveranciersuitgaven te beheersen.
 • Voorbereiden, beheren en uitvoeren van leveranciersprestatiebeoordelingen en aan het hoofd staan voor contractmanagementvergaderingen en evaluaties.
 • Initiëren en stimuleren van structurele product- en kwaliteitsontwikkeling samen met leveranciers en de CRE F&M content experts door het ontwikkelen van eisen en contractuele voorwaarden die essentieel zijn om innovatieprocessen uit te voeren of om een next level partnership te bereiken.

Education

Bachelor of Master diploma in bedrijfseconomie, (werktuig)bouwkunde, bedrijfskunde, maintenance & asset management of organisatiekunde.

Experience

5-7 jaar relevante werkervaring, met name ervaring in het managen van grote/complexe contracten op het gebied van hard services/asset maintenance. Ervaring met en of kennis van diverse technische domeinen en asset maintenance.

Deze rol vereist ervaring op en met industriële locaties.

Personal skills

ASML Veldhoven is bezig met het doorvoeren van veranderingen in de supply chain. Wij zijn op zoek naar iemand die graag deel uitmaakt van een wereldwijde Corporate Real Estate afdeling en enthousiast is om betrokken te zijnen bij te dragen aan een nieuwe en innovatieve manieren van werken. Hiervoor zijn we op zoek naar een kandidaat die beschikt over de volgende competenties:

 • Goed ontwikkeld stakeholdermanagement / relatiebeheer (opzetten van effectieve netwerken). 
 • Strategisch denken en vooruit kunnen plannen.
 • Ondernemend, gericht op innovatie en in staat om een visie te creëren.
 • Resultaat- en kwaliteitsgericht.
 • Goed ontwikkelde diepgaande analytische vaardigheden en financiële inzichten.
 • Samenwerkend en in staat om verschillende experts en stakeholders met elkaar te verbinden.
 • Stimuleer veranderingen en besluitvorming.
 • Kennis van de Asset Maintenance markt.

Context of the position

ASML is het wereldwijde toonaangevende bedrijf op het gebied van lithografie gebaseerde chipmaakapparatuur. CRE afdeling maakt de missie van ASML mogelijk door het leveren en onderhouden van een consistente set fysieke assets (gebouwen, productiefaciliteiten en werkplekken) om de primaire processen van ASML optimaal te ondersteunen.
De stakeholders in deze functie zijn onder andere:

 • Financiën en Inkoop.
 • Programmamanagers, CRE Projectteams, Data Information & Systems teams, Hard en Soft Service Specialisten, Asset managers.
 • Advies- en afstemmingsactiviteiten met teams in bijvoorbeeld Wilton, San Diego en Linkou om één wereldwijde manier van werken te garanderen en implementatieprojecten op deze locaties te stimuleren.
 • Leveranciers van F&M en aannemers zoals auditors, systeemleveranciers of adviesbureaus.

De Contract & Supplier Manager maakt deel uit van het team Data, Delivery & Supply Management dat verantwoordelijk is voor het beheer van de onderhouds- en facility management diensten, contracten en alle ondersteunende CRE data management.
Het team is opgebouwd als een sterk vraagteam, met complementaire rollen: Asset Managers en Hard & Soft Services Specialisten die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van onderhoud en FM-diensten, Contract & Supplier Managers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de supply chain en overeenkomsten, en data management rollen die efficiënte leveringsprocessen ondersteunen.

Dit is een fulltime functie. Parttime kan worden besproken. geïnteresseerd? Solliciteer dan met je CV en motivatiebrief.