How ASML helps

There are many people seeking help in the fight against coronavirus (COVID-19). Here's what we're doing.

Read in Dutch

We're committed to supporting our communities during the coronavirus (COVID-19) pandemic.

Critical medical equipment and protective clothing are in short supply. We have received and acted upon many requests for help from governments, health organizations, educational institutions and other locations.

ASML supports the coordinated actions of the national and regional authorities as well as the efforts of the organizations detailed below. Please submit requests for help directly to them.

Medical supplies


ASML is offering the support of its global procurement network to assist national and regional Dutch crisis teams with the purchase of personal protective equipment (PPE).
Other companies or organizations who want to help out and can offer medical supplies or PPE can contact LHC: [email protected]

Netherlands

We are working closely with the Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) and have already donated face masks, gloves and safety glasses suitable for medical use. On a national level we are in contact with the Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) to support them with procurement where we can.


If you have any questions related to medical support or PPE in the Netherlands please visit the government’s PPE page (in Dutch). Also see coronavirus information from the Dutch government in English.

Engineering support


ASML is also offering its engineering expertise, supporting companies and organizations in increasing manufacturing capabilities of medical equipment that is in short supply.
If you need funding to start manufacturing lines of medical equipment or components, please contact the Dutch government:

Contact: Michiel Janson
Email: [email protected] (please CC: [email protected])

 

If you need engineering help to build medical equipment or components, please contact the following crisis center with whom ASML is coordinating support:


Netherlands

KIVI Royal Engineering Society
Read the press release from KIVI regarding the current coronavirus (COVID-19) situation.
KIVI contact: Jan Wind
ASML contact: Reinder Plug

Education support

 

Schools started teaching students remotely, but not all students had a computer at home that they could use.

 

 

ASML provided 500 laptops to help ensure all students in the Brainport Eindhoven region could continue to study during the lockdown. ASML volunteers also supported schools and students with online tutoring in science, technology, engineering and mathematics.

 

Netherlands

Students who need help can contact their schools. Schools who need educational equipment, tutoring or course materials, please contact the following organization:

Brainport Development
Contact: Lianne van den Wittenboer
Email: [email protected]

Social support


Senior citizens are at a higher risk for severe illness as a result of coronavirus (COVID-19), and social distancing is strictly enforced in nursing homes.
To help them interact digitally with their family and friends who were not longer allowed to visit, ASML donated 400 tablets to nursing homes in the Brainport Eindhoven region.


Netherlands

If you are looking for support in the areas of equipment or volunteers, please contact the following organization:
Brainport Development
Contact: Yvonne van Hest
Email: [email protected]

Read other relevant updates about coronavirus (COVID-19)

Nederlands

ASML zet zich ten volle in om de gemeenschap te ondersteunen gedurende deze moeilijke tijden.

We ontvangen momenteel tal van hulpvragen in het kader van de bestrijding van de coronapandemie. We behandelen deze vragen met de hoogste prioriteit en werken mee aan een gepaste oplossing.

Echter is het belangrijk om aan te geven dat ASML enkel een ondersteunende rol aanneemt en niet interfereert met de gecoördineerde acties van nationale en regionale overheden. Om die reden hebben we gekozen voor de volgende aanpak: we vragen om alle corona-gerelateerde hulpvragen direct te richten aan de nationale of regionale crisiscentra. ASML staat in direct contact met deze centra en coördineert haar hulpacties in nauw overleg met de betrokken instanties. Hieronder een overzicht van onze hulpacties.

Medische hulpmiddelen


ASML stelt haar wereldwijde inkoopnetwerk en technische expertise ter beschikking van de nationale en regionale crisiscentra. We helpen bij de aankoop van cruciale medische apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Op regionaal niveau werken we nauw samen met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en voorzagen hen reeds van mondkapjes, veiligheidsbrillen en handschoenen voor medisch gebruik. Op nationaal niveau staan we in direct contact met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), we ondersteunen hen op het gebied van inkoop waar mogelijk.


Voor overige vragen omtrent medische hulpmiddelen kan u terecht op de website van de Nederlandse overheid.

 

Andere bedrijven of organisaties die de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen of apparatuur ter beschikking kunnen stellen mogen zich richten tot het LCH via het emailadres: [email protected] .

Technische ondersteuning


ASML gooit ook zijn technische expertise in de strijd tegen het coronavirus en ondersteunt bedrijven en organisaties bij het vergroten van de productiecapaciteit voor medische apparatuur.

 
Als u op zoekt bent naar technische ondersteuning om medische apparatuur of componenten te produceren neem dan contact op met:

  • Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI):

    • Contact KIVI: Jan Wind (gegevens en richtlijnen zie persbericht)

    • Contact ASML: Reinder Plug

Bent u op zoek naar financiering om productielijnen van medische apparatuur of componenten op te zetten dan verwijzen we u door naar de Nederlandse overheid:

 

Onderwijs


Iedereen heeft recht op onderwijs, ook thuis. Scholen bieden hun lessen momenteel aan vanop afstand maar niet alle leerlingen beschikken thuis over een laptop.
ASML heeft actief bijgedragen aan de doelstelling om elke leerling in nood in de metropoolregio Eindhoven van een laptop te voorzien. ASML heeft 500 laptops ter beschikking gesteld. Daarnaast staan onze ASML-vrijwilligers ter beschikking om scholen en studenten te ondersteunen met online bijlessen op het gebied van wetenschap, technologie, natuurkunde of wiskunde.

 

Leerlingen die hulp nodig hebben kunnen zich rechtstreeks wenden tot hun school. Scholen die ondersteuning zoeken op het gebied van materialen, bijlessen of cursusmateriaal kunnen terecht op onderstaand adres. Gelieve wel rekening te houden met een beperkte capaciteit.

Sociale ondersteuning


Deze crisis raakt ons allemaal, daarom bekijken we samen met de crisiscentra hoe we ook op sociaal gebied kunnen bijdragen.
Zo hielpen we bijvoorbeeld verschillende zorginstellingen op het gebied van digitale apparatuur. Ouderen vormen een risicogroep en mochten daarom geen bezoek meer ontvangen in de zorginstellingen. Om digitale interactie met familie en vrienden te faciliteren heeft ASML 400 tablets ter beschikking gesteld aan de verzorgingstehuizen in de Brainportregio zodat ze toch in contact konden blijven met hun naasten.

 

Voor vragen rond hulp of ondersteuning voor sociale initiatieven neemt ASML contact op met:

Lees ook andere relevante updates over coronavirus (COVID-19)