AAA | Mobile | Help | 
  • PDF version
  • Printfriendly
  • Add to my favorites
  • Send to a friend
  • Add comments

Shareholders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019

Informatie betreffende de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van ASML Holding N.V. te houden op woensdag 24 april 2019 om 14.00 uur Nederlandse tijd in het Auditorium, ASML Gebouw 7, De Run 6665 te Veldhoven.

Overeenkomstig het in de wet bepaalde, hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden, zij die op woensdag 27 maart 2019 (de “Registratiedatum”) zijn ingeschreven in één van de daartoe door de Directie aangewezen deelregisters - na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - en die tevens zijn aangemeld op de wijze als beschreven onder ‘Registratie-, deelname- en stemprocedures’.

Wijzigingen in aandelenbezit na de Registratiedatum zijn niet van invloed op de stemgerechtigdheid: alleen voor aandelen gehouden en gesetteld per de Registratiedatum mag op de Vergadering gestemd worden. Alle ASML aandelen zijn ook na de Registratiedatum vrij verhandelbaar en er wordt, overeenkomstig het in de wet bepaalde, geen blokkering van aandelen toegepast in het kader van de Vergadering.

Het totaal aantal geplaatste aandelen per de Registratiedatum bedroeg 425.659.415 aandelen. Gezien het aantal treasury aandelen, 4.713.638 aandelen, bedroeg het totaal aantal uitstaande aandelen waaraan stemrecht verbonden was 420.945.777, rechtgevende op 3.788.511.993 stemmen.

Aandeelhouders die vragen hebben, kunnen deze vragen per email indienen via legal@asml.com.

Page updated on 2019-5-6 22:05 CEST

Home

Q1 Financial Results 2019

Q1 Financial Results 2019

Shareholder Meeting 2019

Finance

Investor Day 2018

Investor Day 2018

A look into ASML’s cleanroom

A look into ASML’s cleanroom

Share Information

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

Annual Report 2018

Annual Report 2018

Our Stories

Kids, tech is cool.
Society is facing an approaching global talent shortage as the job market struggles to keep up with the ever-increasing prevalence of technology. Tech companies play an important role in promoting…
Three key takeaways from ASML’s Investor Day 2018
On Thursday November 8, 2018, investors and financial analysts from around the world gathered at our headquarters in the Netherlands to get an update from our executives about ASML’s product…
All our stories

Select calendars:


Company Calendar

Press

Q1 Financial Results 2019

Q1 Financial Results 2019

Twitter live

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

EUV: Questions and answers

EUV: Questions and answers

Investors

Q1 Financial Results 2019

Q1 Financial Results 2019

Shareholder Meeting 2019

Finance

Investor Day 2018

Investor Day 2018

Select calendars:


Careers Calendar

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

Annual Report 2018

Annual Report 2018

Share Information

Careers

Select calendars:


Careers Calendar

Twitter live

myPanels

Edit panels