AAA | 
  • PDF version
  • Printfriendly
  • Add to my favorites
  • Send to a friend
  • Add comments

Shareholders

Webcast

A live audio webcast of the EGM will be available on September 7, 2012.
Audio Webcast

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012

Informatie betreffende de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAvA") van ASML Holding N.V. gehouden op vrijdag 7 september 2012 in het Auditorium, ASML Gebouw 7, De Run 6665 te Veldhoven.

Het totaal aantal geplaatste aandelen per de Registratiedatum (10 augustus 2012, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum) bedroeg 419.852.514 aandelen. Gezien het aantal treasury aandelen, 10.436.071 aandelen, bedroeg het totaal aantal uitstaande aandelen waaraan stemrecht verbonden was 409.416.443 aandelen, rechtgevende op een totaal van 409.416.443 stemmen.
Uit de telling bij aanvang van de BAvA is gebleken dat 288.929.562 aandelen ter vergadering aangemeld waren, rechtgevende op 288.929.562 stemmen. Dit betekent dat 70,57% van het totaal uitstaand aandelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was. 

De AvA heeft het Customer Co-Investment Program en de daaraan gerelateerde Synthetic Share Buyback goedgekeurd. Voor een compleet overzicht van de door de BAvA genomen besluiten wordt verwezen naar het BAvA persbericht in de perssectie (alleen beschikbaar in het Engels).

De concept notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V., gehouden op 7 september 2012 (de “Concept Notulen”) zijn vanaf 7 december 2012 opvraagbaar bij de Vennootschap. Bovendien zijn de Concept Notulen via de link op deze pagina te downloaden.

Gedurende een periode van drie maanden, van 7 december 2012 tot 7 maart 2013, worden aandeelhouders in de gelegenheid gesteld om hun opmerkingen met betrekking tot de Concept Notulen door te geven, waarna de notulen zullen worden vastgesteld door de Voorzitter en de Secretaris van de op 7 september 2012 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De definitieve notulen zullen eveneens op de website van ASML worden gepubliceerd.

De Concept Notulen zijn opvraagbaar bij onderstaande contactpersoon, aan wie u ook uw commentaar met betrekking tot de Concept Notulen kunt doorgeven:

ASML Holding N.V.
Corporate Legal Department
T.a.v. Mevr. A.J.F.M. van de Kerkhof
Postbus 324
5500 AH Veldhoven
Tel: (31) (0) 40 268 3977
Fax: (31) (0) 40 268 4888
Email: angela.van.de.kerkhof@asml.com

Page updated on 2013-4-18 17:40 CEST

Shareholder Meeting 2019

Finance

Investor Day 2018

Investor Day 2018

A look into ASML’s cleanroom

A look into ASML’s cleanroom

Share Information

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

Annual Report 2018

Annual Report 2018

Our Stories

More than Moore driving the next renaissance in dry lithography
Big data, artificial intelligence and the convergence of 5G networks will drive data storage demand, as well as growth opportunities for mature equipment Do you remember when a gigabyte was big?…
Kids, tech is cool.
Society is facing an approaching global talent shortage as the job market struggles to keep up with the ever-increasing prevalence of technology. Tech companies play an important role in promoting…
All our stories

Select calendars:


Company Calendar

Press

Twitter live

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

Investors

Shareholder Meeting 2019

Finance

Investor Day 2018

Investor Day 2018

Select calendars:


Careers Calendar

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

Video Interview: CFO Roger Dassen Q1 Financial Results 2019

Annual Report 2018

Annual Report 2018

Share Information

Careers

Select calendars:


Careers Calendar

Twitter live