Annual General Meeting of Shareholders 2019

Information regarding the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of ASML Holding N.V. which was held at the Auditorium, ASML Building 7, De Run 6665, Veldhoven, the Netherlands, on Wednesday, April 24, 2019 beginning at 2.00 pm CET.


The aggregate number of issued shares at the Registration Date amounted to 425,659,415 shares. Considering the number of treasury shares, 4,713,638, the aggregate number of outstanding shares with voting rights attached amounted to 420,945,777, giving entitlement to 3,788,511,993 votes.


The General Meeting adopted ASML's statutory financial statements for the financial year 2018, among other things. For a complete overview of the results of the Meeting as well as the Meeting documentation, including the report of the Meeting, reference is made to the Relevant Documents and Relevant Links sections on the right hand side of this page.

Nederlands

Informatie betreffende de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van ASML Holding N.V. gehouden op woensdag 24 april 2019 om 14.00 uur Nederlandse tijd in het Auditorium, ASML Gebouw 7, De Run 6665 te Veldhoven.


Het totaal aantal geplaatste aandelen per de Registratiedatum bedroeg 425.659.415 aandelen. Gezien het aantal treasury aandelen, 4.713.638 aandelen, bedroeg het totaal aantal uitstaande aandelen waaraan stemrecht verbonden was 420.945.777, rechtgevende op 3.788.511.993 stemmen.


De Algemene Vergadering heeft onder andere ASML's statutaire jaarrekening 2018 vastgesteld. Voor een volledig overzicht van de resultaten van de Vergadering en voor de vergaderstukken, inclusief het verslag van de Vergadering, wordt verwezen naar Relevante Documenten en Relevante Links aan de rechterkant van deze pagina.