Annual General Meeting of Shareholders 2020

Investors

Information regarding the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of ASML Holding N.V. which was held at the Plaza, ASML Building 7, De Run 6665, Veldhoven, the Netherlands, on Wednesday, April 22, 2020 beginning at 2.00 pm CET.


Go to the webcast


The aggregate number of issued shares on the Registration Date amounted to 425,659,415 shares. Considering the number of treasury shares, 7,476,943, the aggregate number of outstanding shares with voting rights attached amounted to 418,182,472, giving entitlement to 3,763,642,248 votes.


The General Meeting adopted ASML's statutory financial statements for the financial year 2019, among other things. For a complete overview of the results of the Meeting as well as the Meeting documentation, including the draft report of the Meeting (the “Draft Report”), reference is made to the Relevant Documents below on this page.


The Draft Report of the Meeting is available as of July 22, 2020. Between July 22, 2020 and October 22, 2020, shareholders have the opportunity to submit any comments concerning the Draft Report. The final report of the Meeting will be published on this page after adoption.


Any comments concerning the Draft Report may be sent to the Deputy Company Secretary, Ms. A.J.F.M. van de Kerkhof, email: [email protected].

Nederlands


Informatie betreffende de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering”) van ASML Holding N.V. gehouden op woensdag 22 april 2020 om 14.00 uur Nederlandse tijd in de Plaza, ASML Gebouw 7, De Run 6665 te Veldhoven.


Ga naar de webcast


Het totaal aantal geplaatste aandelen per de Registratiedatum bedraagt 425.659.415 aandelen. Gezien het aantal treasury aandelen, 7.476.943 aandelen, bedraagt het totaal aantal uitstaande aandelen waaraan stemrecht verbonden is 418.182.472, rechtgevende op 3.763.642.248 stemmen.


De Algemene Vergadering heeft onder andere ASML's statutaire jaarrekening 2019 vastgesteld. Voor een volledig overzicht van de resultaten van de Vergadering en voor de vergaderstukken, inclusief het concept verslag van de Vergadering (het ‘Conceptverslag’), wordt verwezen naar Relevante Documenten onderaan deze pagina.


Het Conceptverslag is vanaf 22 juli 2020 beschikbaar. Aandeelhouders worden gedurende drie maanden, van 22 juli 2020 tot 22 oktober 2020, in de gelegenheid gesteld om eventuele opmerkingen met betrekking tot het Conceptverslag kenbaar te maken. Het definitieve verslag zal na vaststelling op deze pagina worden gepubliceerd.


Eventuele opmerkingen op het Conceptverslag kunnen gestuurd worden aan de Deputy Company Secretary, Mevr. A.J.F.M. van de Kerkhof, email: [email protected].