Investors

Annual General Meeting of Shareholders 2020

Investors

Information regarding the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting” or the “AGM”) of ASML Holding N.V. to be held at the Auditorium, ASML Building 7, De Run 6665, Veldhoven, the Netherlands, on Wednesday, 22 April 2020, beginning at 2.00 pm CET.


Pursuant to applicable law, those persons who are registered as shareholder in one of the registers designated by the Board of Management for this purpose on Wednesday, 25 March 2020, after processing of all settlements per that date (the "Registration Date"), may attend the Meeting, subject to the further requirements as stated under ‘Registration, attendance and voting procedures’.


Changes in shareholdings after the Registration Date have no further relevance as far as entitlement to vote is concerned: only shares owned and settled on the Registration Date are entitled to be voted on at the Meeting. All ASML shares are also freely tradable after the Registration Date, and there is no share blocking associated with the Meeting.


The aggregate number of issued shares on the Registration Date amounted to 425,659,415 shares. Considering the number of treasury shares, 7,476,943, the aggregate number of outstanding shares with voting rights attached amounted to 418,181,472, giving entitlement to 3,763,633,248 votes.

 

 

Update on ASML’s 2020 AGM in connection with the coronavirus outbreak


Shareholders are informed that ASML will also accommodate virtual attendance of the 2020 AGM. We strongly encourage shareholders to use the option to virtually attend the meeting or to provide a written or electronic proxy. Virtual attendance will allow shareholders to follow the proceedings of the Meeting via webcast and to vote electronically in real-time during the Meeting. Shareholders will also be offered the opportunity to submit questions about the agenda items prior to the AGM. All relevant information on the registration, attendance and voting during the meeting can be found on this page.


In view of the additional measures announced by the Dutch government on March 23, 2020 in connection with the coronavirus (COVID-19) outbreak, we are currently considering the implications of these measures for our AGM. We will inform our shareholders of any changes when appropriate and we advise them to check this page on our website regularly for any further updates.


Shareholders who have any general questions may submit these questions by email to [email protected].

Nederlands

Informatie betreffende de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “Vergadering” of “AvA”) van ASML Holding N.V. te houden op woensdag 22 april 2020 om 14.00 uur Nederlandse tijd in het Auditorium, ASML Gebouw 7, De Run 6665 te Veldhoven.


Overeenkomstig het in de wet bepaalde, hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden, zij die op woensdag 25 maart 2020 (de “Registratiedatum”) zijn ingeschreven in één van de daartoe door de Directie aangewezen deelregisters - na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - en die tevens zijn aangemeld op de wijze als beschreven onder ‘Registratie-, deelname- en stemprocedures’.


Wijzigingen in aandelenbezit na de Registratiedatum zijn niet van invloed op de stemgerechtigdheid: alleen voor aandelen gehouden en gesetteld per de Registratiedatum mag op de Vergadering gestemd worden. Alle ASML aandelen zijn ook na de Registratiedatum vrij verhandelbaar en er wordt geen blokkering van aandelen toegepast in het kader van de Vergadering.


Het totaal aantal geplaatste aandelen per de Registratiedatum bedraagt 425.659.415 aandelen. Gezien het aantal treasury aandelen, 7.476.943 aandelen, bedraagt het totaal aantal uitstaande aandelen waaraan stemrecht verbonden is 418.181.472, rechtgevende op 3.763.633.248 stemmen.

 


Update over ASML’s 2020 AvA in verband met de uitbraak van het coronavirus


Aandeelhouders worden geïnformeerd dat ASML ook virtuele aanwezigheid bij de 2020 AvA mogelijk zal maken. We moedigen aandeelhouders ten zeerste aan om gebruik te maken van de mogelijkheid om de Vergadering virtueel bij te wonen of om een schriftelijke of elektronische volmacht te verstrekken. Virtuele aanwezigheid stelt aandeelhouders in staat de behandeling van de Vergadering via webcast te volgen en tijdens de Vergadering real-time elektronisch te stemmen. Aandeelhouders krijgen ook de gelegenheid om voorafgaand aan de Vergadering vragen te stellen over de agendapunten. Alle relevante informatie over de registratie, aanwezigheid en stemming tijdens de vergadering is te vinden op deze pagina.


Met het oog op de aanvullende maatregelen die de Nederlandse regering op 23 maart 2020 heeft aangekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), overwegen we momenteel wat de implicaties van deze maatregelen voor onze Vergadering zijn. We zullen onze aandeelhouders op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen zodra dit mogelijk is, en we raden hen aan deze pagina op onze website regelmatig te raadplegen voor verdere updates.


Aandeelhouders die algemene vragen hebben, kunnen deze vragen per email indienen via [email protected].