Investors

Annual General Meeting of Shareholders 2021

Investors

ASML Holding NV (“ASML” or the “Company”) has determined that its upcoming Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) will be held on Thursday, April 29, 2021, starting at 14.00 CET. Further information regarding the AGM, including the registration date will be announced shortly.


Shareholders who represent at least 1% of the outstanding share capital, or who represent a value of at least fifty million euros (50 million), have the right to request the Board of Management of ASML to place items on the agenda for the AGM, provided that their substantiated, written request or proposal for a resolution is received by the Company no later than Sunday February 28, 2021.

Nederlands


Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

ASML Holding N.V. (“ASML” of de “Vennootschap”) heeft bepaald dat haar komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AvA”) gehouden zal worden op donderdag 29 april 2021, aanvang 14.00 uur CET. Nadere informatie betreffende de AvA, waaronder de registratiedatum, zal binnenkort bekend gemaakt worden.


Aandeelhouders die ten minste 1% van het uitstaand aandelenkapitaal vertegenwoordigen, of die ten minste een waarde van vijftig miljoen euro (50 miljoen) vertegenwoordigen, hebben het recht om de directie van ASML te verzoeken om door hun voorgestelde onderwerpen op de agenda te plaatsen, mits hun schriftelijke, met redenen omklede verzoek of voorstel voor een besluit uiterlijk op zondag 28 februari 2021 door de Vennootschap is ontvangen.