Annual General Meeting of Shareholders 2021

Investors

The virtual Annual General Meeting of Shareholders (the ‘AGM’) of ASML Holding NV was held on Thursday, April 29, 2021.


Go to the webcast


The General Meeting adopted ASML's statutory financial statements for the financial year 2020, among other things.


Issued and outstanding shares

Below is information about the number of issued and outstanding shares at the registration date, Thursday, April 1, 2021:

  • Aggregate number of issued shares: 419,498,292 ordinary shares

  • Number of treasury shares: 6,134,571 ordinary shares

  • Number of outstanding shares: 413,363,721 ordinary shares

The 413,363,721 outstanding ordinary shares give entitlement to 3,720,273,489 votes.

Nederlands


Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

De virtuele Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de “AVA”) van ASML Holding N.V. vond plaats op donderdag 29 april 2021.


Ga naar de webcast


De Algemene Vergadering heeft onder andere ASML's statutaire jaarrekening 2020 vastgesteld.


Geplaatste en uitstaande aandelen

Onderstaand vindt u informatie betreffende het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen per registratiedatum, donderdag 1 april 2021:

  • Totaal aantal geplaatste aandelen: 419.498.292 gewone aandelen

  • Aantal treasury aandelen: 6.134.571 gewone aandelen

  • Aantal uitstaande aandelen: 413.363.721 gewone aandelen

Het totaal aantal uitstaande aandelen waaraan stemrecht verbonden is, 413.363.721, geeft recht op in totaal 3.720.273.489 stemmen.